Inscripci� al Curs CIATE de Dinamitzadors d�Esport a l�Escola Tarragona 2019
Benvingut/da a la fase 2 del proc�s d'inscripci� del Curs CIATE de Dinamitzadors d�Esport a l�Escola Tarragona 2019

Recorda que per a complimentar el formulari necessites tenir a l�ordinador ja escanejats els seg�ents documents:
  • El resguard de l�ingr�s bancari o transfer�ncia
  • Les dues cares del DNI enganxades en un document word
  • La cara davantera de la Targeta Sanit�ria
  • El document d�inscripci� i autoritzaci� als cursos degudament complimentat
  • Una fotografia carnet

A continuaci� podr�s accedir al formulari amb les seg�ents dades:
Usuari: DNI de l�alumne/a
Pasword: Data de naixement de l�alumne/a en format ddmmaaaa

Recorda que una vegada validades les dades (proc�s finalitzat), ja no podr�s tornar a accedir al formulari.


DNI
Password
 

 
www.jodic.net/cursos